Ochrona powietrza

Kontrola emisji pyłów i gazów

Przepisy prawa ochrony środowiska nakładają na niektóre przedsiębiorstwa obowiązek posiadania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia emisyjnego.  Znaczna część firm zobowiązana jest również do monitorowania i raportowania emisji do powietrza.

Należy pamiętać, że obowiązki sprawozdawcze nie dotyczą wyłącznie dużych przedsiębiorstw, ale także tych niewielkich, które na swoim terenie użytkują np. kotłownie, maszyny spalinowe, stosują chemikalia bądź spawają.

Oferujemy:

 • Raporty elektroniczne (PRTR, KOBiZE).
 • Raporty o zarządzaniu emisjami.
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza.
 • Zgłoszenia instalacji wprowadzających pyły lub gazy do powietrza.
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
 • Pomiary skuteczności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń.
Należy pamiętać, że przepisy prawa ochrony środowiska zobowiązują podmioty korzystające ze środowiska do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i sprawozdawczości (np. emisyjnej, opłatowej, eksploatacyjnej). Wymagane jest także przechowywanie w przedsiębiorstwie takiej dokumentacji przez okres 5 lat. Okres 5-letni podlega również weryfikacjom organów kontrolnych. W czasie kontroli, na żądanie organu, podmiot korzystający ze środowiska jest zobligowany do udostępnienia swojej dokumentacji.
Share
 • Opłaty środowiskowe w firmie.

  Należy pamiętać, że zobowiązania finansowe względem opłat środowiskowych, podobnie jak prawo skarbowe, obowiązują 5 lat wstecz. Tak więc wraz z upływem czasu, poza należnymi opłatami podstawowymi, konieczne staje się uregulowanie odsetek ustawowych. Ponadto, jeśli firma nie posiadała w tym okresie stosownego pozwolenia emisyjnego, choć była do tego zobowiązana, konieczne jest wniesienie opłaty podwyższonej.

  Zobowiązania finansowe za okres 5 lat wstecz podlegają także weryfikacjom organów kontrolnych, w związku z czym wymagane jest przechowywanie przez przedsiębiorstwo dokumentacji z tego okresu. EKO-OFFICE ze Szczecina zajmuje się prowadzeniem w imieniu firm kompleksowej dokumentacji dot. opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Ochrona środowiska w firmie.

  EKO-OFFICE ze Szczecina to m.in. biuro ochrony środowiska, działające w woj. zachodniopomorskim. Firma zajmuje się prowadzeniem zagadnień ochrony środowiska w firmach. Są to m.in. opłaty środowiskowe, KOBiZE, PRTR, ewidencja i sprawozdawczość odpadowa, raporty emisyjne, sprawozdania GUS. Prowadzimy także nadzór nad zgodnością firmy z przepisami ochrony środowiska oraz terminowym wypełnianiem nałożonych w tym zakresie obowiązków.

  EKO-OFFICE sporządza także dokumentacje i wnioski z branży ochrony środowiska (np. operat wodnoprawny, wniosek na wycinkę drzew, raport o oddziaływaniu na środowisko, wniosek lub zgłoszenie instalacji w zakresie emisji do powietrza, wniosek w zakresie wytwarzania odpadów), niezbędne do uzyskania pozwoleń.

 • Projekty inżynierskie.

  EKO-OFFICE ze Szczecina to m.in. biuro projektów inżynierskich, działające w woj. zachodniopomorskim. Firma zajmuje się sporządzaniem dokumentacji projektowej sieci, instalacji oraz przyłączy różnych branż: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o., gazowej. Realizujemy także projekty instalacji i urządzeń inżynierii sanitarnej. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.

  EKO-OFFICE zapewnia współpracującym z nami Inwestorom obsługę formalno-prawną w ramach wykonywanych prac projektowych, w tym uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy), reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej, a także dokonywanie niezbędnych uzgodnień w tym zakresie.

Icon Skrócony do minimum czas
załatwiania zlecenia
Icon Kompleksowa obsługa wykonywanego zlecenia
Icon Gwarancja i odpowiedzialność
Eko Office